Βαρύς και ασήκωτος θα είναι φέτος ο «πέλεκυς» για όσους φορολογούμενους διαθέτουν ακίνητα με τους φόρους να εκτοξεύονται στα ύψη.

Οι ιδιοκτήτες θα είναι αναγκασμένοι και πάλι να καταβάλλουν ως φόρο ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο από τα έσοδα που λαμβάνουν για την εκμίσθωση των ακινήτων, όσοι εξ αυτών τα νοικιάζουν, αλλά φόρο ούτως ή άλλως πληρώνουν ακόμη κι αυτοί που δεν έχουν κανένα έσοδο από τα ακίνητα που έχουν.

Ο συνδυασμός του φόρου στα ακίνητα μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης και τον ΕΝΦΙΑ «αρπάζει» από την τσέπη των ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται το ακίνητό τους ακόμη και το 65% του εισοδήματος!

Αναλυτικά οι φόροι

*Φόρος εισοδήματος: Οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%.

*ΕΝΦΙΑ: Στον οποίο περιλαμβάνονται ο κύριος φόρος που υπολογίζεται με ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ο συμπληρωματικός που υπολογίζεται με βάση τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου.

*Εισφορά αλληλεγγύης: Οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν και με την εισφορά αλληλεγγύης έως 10% ανάλογα με το συνολικό ύψος του εισοδήματος από κάθε πηγή.

Από την άθροιση των παραπάνω φόρων προκύπτει ότι η εφορία παίρνει από τον ιδιοκτήτη ακόμη και το 65% του εισοδήματος από ενοίκια που εισπράττει.

Για παράδειγμα: Ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του ακίνητα από τα οποία εισπράττει ετησίως το ποσό των 20.000 ευρώ. Καλείται να καταβάλει φόρο εισοδήματος ύψους  4.600 ευρώ. Επιβαρύνεται με άλλα 176 ευρώ ως εισφορά αλληλεγγύης ενώ καλείται να καταβάλει και το ποσό των περίπου 3.000 ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση του φορολογούμενου ανέρχεται σε 7.776 ευρώ δηλαδή περίπου στο 39%. Στην περίπτωση που το εισόδημα του φορολογούμενου από ενοίκια φθάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα αυξάνεται γεωμετρικά η φορολογική επιβάρυνση ξεπερνώντας συνολικά το 60% (45% ανώτατος συντελεστής ενοικίων συν 10% εισφορά αλληλεγγύης συν επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ)