Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), στην οποία αναμένεται να εξεταστεί τόσο η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, όσο και η περαιτέρω έρευνα στο πεδίο των υδρογονανθράκων.

Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, επιδιώκοντας την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και την αξιοποίηση του θετικού momentum για την ελληνική οικονομία.

Η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια κάλυψης του δομικού κενού του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στόχο, άλλωστε, αποτελεί η εδραίωση συνθηκών σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, με δίκαιο χαρακτήρα.

Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, οι ίδιες πηγές αναμένουν τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονομία, με θέσπιση αρχών και κανόνων διαφάνειας και υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.

Πρόκειται για τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η πολιτική του ΥΠΕΝ για τους υδρογονάνθρακες και αναμένεται να παρουσιαστούν από τον υπουργό Γ. Σταθάκη κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ, ενώ για την προώθησή τους συστήνεται άμεσα στο υπουργείο ειδική ολιγομελής Ομάδα Εργασίας.

Ο υπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην άμεση προώθηση της αναθεώρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, προς βελτίωση και συμπλήρωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα βάσει και του διεθνούς ενδιαφέροντος, που αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ στην αιγυπτιακή ΑΟΖ.

Στους βασικούς στόχους είναι να αλλάξει η προκήρυξη - πρόσκληση, να βελτιωθεί το model agreement και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιλογής του αναδόχου, ενώ επιδιώκεται το νέο πλαίσιο να είναι έτοιμο έως το τέλος του 2017.