Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα κληθούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν και τον φετινό ΕΝΦΙΑ, ο οποίος δεν θα έχει διαφορές σε σχέση με τον περυσινό. 

Δηλαδή θα υπολογιστεί με βάση τις υφιστάμενες εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες, με τους ίδιους συντελεστές και τις κλίμακες και θα πρέπει να αποφέρει τα ίδια έσοδα με πέρυσι, δηλαδή τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ.

Ο ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται να αρχίσει να πληρώνεται τον Σεπτέμβριο και να εξοφληθεί και πάλι σε 5 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή η τελευταία δόση να πληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018.

Η μόνη προσπάθεια που κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που όμως έχει περιορισμένες πιθανότητες να ευοδωθεί είναι να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων ολικής απαλλαγής από το φόρο. Η κυβέρνηση θέλει να διευρύνει τη φοροαπαλλαγή έτσι ώστε όσοι σήμερα καταβάλλουν το 50% του φόρου να απαλλαγούν πλήρως.

Σημειώνεται ότι έκπτωση 50% από το φόρο δικαιούνται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-έχουν "συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα" έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας

-το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερέβαινε τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

-η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για εγγάμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται σήμερα οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% εφόσον:

-το "συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα" του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

-το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.