Σε λιγότερο από 2,5 χρόνια από τώρα ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος θα υποχρεωθεί να μειώσει δραστικά την έκλυση θείου από τις μηχανές στην ατμόσφαιρα. Πολύ καλό μεν για το περιβάλλον, αφού θα μειωθεί σημαντικά το φαινόμενο της όξινης βροχής και οι επιπτώσεις στους πάσχοντες από άσθμα, κακό όμως για τους ίδιους τους στόλους, καθώς το κόστος από αυτή την αλλαγή υπολογίζεται στα 60 δισ. δολάρια.

Τόσο ενδέχεται να αναγκάζονται να ξοδεύουν τα πλοία κάθε χρόνο για να προμηθεύονται καλύτερης ποιότητας καύσιμα, στο πλαίσιο όσων προβλέπουν οι νέοι κανόνες για τις εκπομπές ρύπων που θα ισχύσουν από το 2020, εκτιμά η εταιρεία συμβούλων, Wood Mackenzie.

Τα υψηλότερα λειτουργικά κόστη θα αποτελέσουν επιπρόσθετη επιβάρυνση στους πλοιοκτήτες που ήδη πλήττονται από ταμειακή ανεπάρκεια, καθώς τα πλοία τους κερδίζουν κατά μέσο όρο 70% λιγότερα σε σύγκριση με τα κέρδη της περιόδου 2008-2009.

Οι συνέπειες, μάλιστα, μπορεί να φτάσουν και πέραν του εμπορικού στόλου που έχει μέγεθος 90.000 σκάφη, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.

Παράλληλα, πιθανή σύγχυση στο ποια πλοία θα συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες, μπορεί να επιφέρει εμπόδια στο να κάνουν παραδόσεις εμπορευμάτων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στη διακοπή των μεταφορών, όπως υποστηρίζει ο όμιλος BIMCO, που εκπροσωπεί πλοιοκτήτες σε περίπου 130 χώρες.

«Θα υπάρξει απόλυτο χάος» υποστηρίζει ο αναπληρωτής ΓΓ της BIMCO, καθώς, όπως λέει, «περίπου 2,5 με 4 εκατ. βαρέλια καυσίμου την ημέρα θα πρέπει να γεμίσουν ουσιαστικά με ένα νέο, διαφορετικό προϊόν.

Η νέα τεχνολογία για καθαρότερα καύσιμα υπολογίζεται ότι θα κοστίσει έως και 4 εκατ. δολ. ανά μηχανή.

pricee