Η Capital Ship Management Corp. σήμερα παρέλαβε με επιτυχία το πλοίο M/V 'Aristofanis' (με πρώην όνομα ‘K Adventure’), ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, τύπου Capesize, χωρητικότητας 178,929 τόνων dwt, κτισμένο το 2011 στα ναυπηγεία Sundong Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd στη Ν. Κορέα.

Είναι το πρώτο από τρία αδελφά πλοία που θα παραλάβει η εταιρία τον Ιανουάριο του 2017.

To M/V 'Aristofanis' έρχεται να προστεθεί στον στόλο της Capital Ship Management Corp., η οποία σήμερα διαχειρίζεται έναν στόλο 55 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 5,7 εκατομμυρίων τόνων dwt περίπου. O υπό διαχείριση στόλος περιλαμβάνει τα πλοία της Capital Product Partners L.P., που είναι εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά του Nasdaq.