Άλλη μια ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας - η πέμπτη κατά σειρά που συστήνεται για το σκοπό αυτό μέσα στην τελευταία εξαετία - θα καταθέσει στον υπουργό Οικονομικών πόρισμα σε χρόνο που θα επιτρέπει την δημοσίευση των αναθεωρημένων φορολογητέων αξιών ακινήτων έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Να σημειωθεί ότι αποκλίσεις που προσεγγίζουν ακόμη και το 70% σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να καταγράφονται ανάμεσα στις αντικειμενικές αξίες και τις πραγματικές τιμές στις οποίες πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με στοιχεία συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους, οι πραγματικές αξίες εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των αντικειμενικών αξιών, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες αναπροσαρμόστηκαν πριν από ένα χρόνο, κυρίως προς τα κάτω.

Οπως προκύπτει όμως από τις σχετικές πράξεις, οι εμπορικές αξίες παραμένουν σε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο, είτε αφορούν κατοικίες είτε γραφεία, ή ακόμα και εξοχικές κατοικίες. Η απόκλιση γίνεται ακόμα εμφανέστερη σε περιοχές όπου οι αντικειμενικές είναι πολύ υψηλές, τη στιγμή που η πραγματικότητα είναι πλέον διαφορετική.

Η 17μελής ομάδα που συστήθηκε με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και αποτελείται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχει ως έργο:

• Την αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων» που έχει δημιουργηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται σε αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

• Τη διαχείριση και το συντονισμό όλων των ενεργειών που αφορούν στην προετοιμασία, την συγκέντρωση δεδομένων, την επεξεργασία και την γεωκωδικοποίηση αυτών σε χάρτη.

• Την εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένες περιοχές, ώστε να εντοπιστεί η μεθοδολογία και τα δεδομένα για μαζική εκτίμηση φορολογητέων αξιών ακινήτων σε όλη την επικράτεια.

• Την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των δεδομένων που συλλέγονται και διερεύνηση της δυνατότητας ασφαλούς διεξαγωγής μαζικής εκτίμησης ακινήτων από ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών ακινήτων.

• Τη διατύπωση εισήγησης για τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων που θα προβλέπουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του αποτελέσματος της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, όταν και όπου αυτό απαιτείται και ειδικά για τις τιμές ζώνης που θα ισχύσουν για το έτος 2018 , έως την 30η 11.2017.