Ενα εύλογο ερώτημα προκαλεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να προκηρύξει πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στους δήμους για την καθαριότητα, παράλληλα με την προκήρυξη της πρόσληψης υπαλλήλων για την καθαριότητα με νέες οκτάμηνες συμβάσεις, οι οποίες θα καλύψουν το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους μόνιμους. Το ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι εάν αυτή η κίνηση θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και για τους εργαζομένους στην καθαριότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας. Η «Ε» έθεσε το ως άνω ερώτημα στον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος είναι και σαφής και κατηγορηματικός: «Δεν μπορεί αυτή η διευθέτηση να εφαρμοσθεί για τους εργαζομένους στην καθαριότητα -ή στις άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες- των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας. Ο λόγος είναι ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα προσληφθούν από τους δήμους αποκλειστικά για την καθαριότητα, δεν θα αμείβονται από το υπουργείο Οικονομικών, αλλά από τα ανταποδοτικά τέλη των ιδίων των δήμων. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει δυνατότητα να ισχύσει για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας μας».