Στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 43 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Piraeus Bank Belgrade (PBB), θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στη Σερβία.

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της τράπεζας. H οριστικοποίηση της συναλλαγής θα λάβει χώρα με την εποπτική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Σερβίας.

H πώληση, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, θα έχει σημαντική θετική επίπτωση στον δείκτη NPLs της PBB -υποχώρηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στο 17%- ενώ επιπλέον, θα καταγραφεί και αναστροφή προβλέψεων 2 εκατ. ευρώ.

Για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά συνέχεια των πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων, ύψους περίπου 0,4 δισ. ευρώ, σε Ρουμανία και Βουλγαρία, την πώληση των θυγατρικών Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Cyprus και Marathon Bank, καθώς και την πώληση σειράς θυγατρικών εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.